Bicherbus

BICHERBUS

D’Gemeng Pëtschent ass houfreg Iech matzedeelen dat ab dësem Joer de Bicherbus och eis Gemeng ufiert.

Vir vum Bicherbus ze profitéieren muss een sech mat enger “Fiche d’inscription” (www.bicherbus.lu) aschreiwen.

Dir kennt d’Bicher vum Bicherbus bequem iwwert den Internetsite www.a-z.lu reservéieren respektiv gitt selwer an den Bicherbus an léint Iech déi Bicher aus déi Iech gefalen. Falls Dir d’Bicher iwwert hieren Internetsite reservéiert huet bréngt de Bicherbus Iech är Bicher mat op Pëtschent an hellt se och do erëm matweg.

Wann dir keng Zäit hätt vir är bestallten d’Bicher an den Bicherbus sichen ze goen oder ofzeginn, dann rufft eis op der Gemeng un an mir hëllefen mat Iech zesummen eng Léisung ze fannen. (Tél. 285593-1)

Den Service vum Bicherbus ass GRATIS.

De Bicherbus steet wärend folgend Deeg um Parking vun eiser neier Zone de Loisirs «Eng Plaatz vir all” zu Pëtschent géintiwwer vun der Gemeng an dat ëmmer Dënschdes Moies vun 9.55 Auer bis 10.25 Auer an dëst vir folgend Datumer:

02.03.2021

18.05.2021

27.07.2021

09.11.2021

23.03.2021

15.06.2021

21.09.2021

30.11.2021

27.04.2021

06.07.2021

12.10.2021

 

SERVICE BICHERBUS

La commune de Putscheid est contente de vous annoncer que dès maintenant la bibliothèque circulante « Bicherbus » dessert aussi la commune de Putscheid.

Pour accéder au fonds du « Bicherbus » vous devez être inscrit auprès du Bicherbus, en remplissant une fiche d’inscription. (www.bicherbus.lu)

Comme membre vous pouvez réserver vos livres en ligne via www.a-z.lu tout en précisant votre lieu de retrait, ou vous visitez directement en personne le « Bicherbus ».

Si le cas échéant vous n’êtes pas à même de passer au « Bicherbus » pour chercher ou déposer vos livres réservés vous avez la possibilité de contacter l’administration communale afin que la commune puisse trouver ensemble avec vous une solution. (Tél. 285593-1)

Le service du « Bicherbus » est gratuit.

La bibliothèque circulante « Bicherbus » fait halte sur le parking de la zone de loisirs « Eng Plaatz vir all » vis-à-vis de la mairie de Putscheid toujours les mardis matin de 9.55 heures à 10.25 heures et ceci pour les dates suivantes :

02.03.2021

18.05.2021

27.07.2021

09.11.2021

23.03.2021

15.06.2021

21.09.2021

30.11.2021

27.04.2021

06.07.2021

12.10.2021

 

Dernière modification le 24.02.2021

Des articles de la même catégorie