Support pour personnes à risque

Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

Opgrond vun de Recommandatiounen am Kontext vun der aktueller Pandemie bitt d’Gemeng Pëtschent de Leit déi zu enger vun de Risikogruppe gehéieren oder iwwer 65 Joer al sinn e Liwwerservice fir Liewensmëttel, Medikamenter oder Hygiène-Artikelen un.

Dëse Service riicht sech un déi Leit déi kee Familljenmember oder Bekannten hunn, deen dëse Service kéint iwwerhuelen.

Wéi funktionéiert dëse Service ?

 1. Rufft eis op der Nummer 28 55 93 un.
 2. Gidd eis är Commande.
 3. Mir liwweren d’Saache virun är Hausdier
 4. Dir kritt eng Rechnung vun der Gemeng fir ze bezuelen.

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Auf Grund der Empfehlungen im Kontext mit der aktuellen Pandemie bietet die Gemeinde Pütscheid ihren Einwohnern, die zur einer Risikogruppe gehören oder älter als 65 Jahre sind, einen Lieferservice für Lebensmittel, Medikamente oder Hygieneartikel an.

Dieser Lieferservice richtet sich an Leute, die kein Familienmitglied oder Bekannten haben, der diese Dienste übernehmen könnte.

Wie funktionniert dieser Service ?

 1. Rufen Sie uns an unter der Nummer 28 55 93.
 2. Geben Sie uns Ihre Bestellung durch.
 3. Wir liefern die Produkte vor Ihre Haustür
 4. Sie bekommen eine Rechnung der Gemeinde zugestellt.

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Suite aux recommandations actuelles en rapport avec la pandémie actuelle, la commune de Putscheid offre aux citoyens appartenant à un groupe de risque ou âgé de plus de 65 ans, un service de livraison pour les denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques et de produits de première nécessité.

Ce service s’adresse uniquement aux personnes qui n’ont personne dans leur entourage pouvant les dépanner.

Comment fonctionne ce service ?

 1. Téléphonez-nous au 28 55 93.
 2. Passez votre commande.
 3. Nous livrons votre commande près de votre porte d’entrée.
 4.  Vous allez recevoir une facture de la part de la commune.

Des articles de la même catégorie