Aides étatiques

De Klimaschutz betrëfft eis all
Loosst eis elo zesummen handelen
D’Regierung bitt Wunnengssubsiden an eng Rei vun Ënnerstëtzungsmoossnamen un, fir energieeffizient Renovatiounen an de nohaltege Bau vu Wunnengen ze fërderen, Heizsystemer mat erneierbaren Energien an Investitiounen an d’Photovoltaik z’ënnerstëtzen esouwéi de Kaf vun elektresche Gefierer an d’Installatioun vu Luedstatiounen ze promouvéieren:
Klimabonus-Subventiounen
sozialen Top-up
Klimaprêt.

D’Lëtzebuerger Gemengen, d’Energiefournisseuren
an de fonds nova naturstroum ënnerstëtzen Iech, fir den Erfolleg vun Äre Projeten ze garantéieren.

 

Déi néi Broschür kënnt Dir hei liesen.

La protection du climat nous concerne tous
Agissons ensemble maintenant
Le gouvernement propose des aides au logement ainsi qu’un ensemble de mesures de soutien qui ont pour objectif d’encourager la rénovation énergétique et la construction durable de logements, de promouvoir les systèmes de chauffage favorisant les énergies renouvelables, d’inciter les investissements dans le photovoltaïque et de favoriser l’achat de véhicules électriques, ainsi que l’installation de bornes de charge :
aides Klimabonus
top-up social
prêt climatique

À ses côtés, les communes luxembourgeoises, ainsi que les fournisseurs d’énergie et le fonds nova naturstroum vous soutiennent pour assurer la réussite de vos projets.

 

Vous pouvez consulter la nouvelle brochure ici

Dernière modification le 12.10.2022
Aller au contenu principal