Bulletin communal “Pëtschter Noriicht” septembre 2020

🇱🇺 Wann bei ärem Exemplaire vun der Pëtschter Noriicht sollt déi éischt Säit vum Buergermeeschter senger Ried feelen, dann kënnt Dir Iech gären een neit Exemplaire op d’Gemeng sichen kommen. Merci
🇫🇷 Si vous avez reçu un exemplaire du bulletin communal dans lequel la deuxième page manque, vous pouvez l’échanger à l’administration communale. Merci
🇩🇪 Wenn Sie eine Gemeindezeitung erhalten haben, in der die zweite Seite fehlt, können Sie diese bei der Gemeindeverwaltung austauschen. Dankeschön

Des articles de la même catégorie